Dil bir milletin can damarıdır, kalbidir ve yaşamasını devam ettirmede ki en önemli aygıtıdır. Dil olmasa ticaret olamaz, dil olmasa aile kurulamaz, dil olmasa devlet olamaz, dil olmasa medeniyet olamaz, dil olmasa DİN OLAMAZ… O bakımdan dili büyük ehemmiyet verme derecesinde önemsemek onu korumak bizim en önemli vazifelerimizden biri olmalıdır.

Türkler bin yıllık medeniyet tarihinde çeşitli toplumlarla kültür alışverişi içerisinde bulundu, çeşitli savaşlara girdi, çeşitli toplumlarla birlikte yaşadı birlikte bir toplum oldu. Bu tarih serüveninde dilde de gelişmeler meydana geldi. Başka toplumların dillerinden çeşitli kelimeler girdi dilimize. Aynı şekilde bizim dilimizden de başka toplumların diline kelimelere girdi. Bu çok TABÎ olan olgu dünyadaki tüm milletler için geçerlidir. Tabî olan, doğal olan bu kelime alışverişi yoksa bir millette o millet dünyaya kapalı bir toplumdur ve zaten hiçbir gelişme içerisinde de bulunamaz. Türklerin bu kelime alışverişi içerisinde bulunduğu bin yıllık tarih serüveni içinde de çok sayıda kelimeyi fethettik. Yüce din İslama girmekle kelime dünyamız arttı, batı dünyası ile de münasebet kurunca arttı malum günümüz teknolojisini ve başka türlü şeyleri batıdan aldık.

Bu kelime alışverişi ile büyük medeniyet kurduk, geliştik, büyüdük ve imparatorluklar kurduk. Dünyaca ünlü eserler meydana getirdik, kütüphaneler kitapla çiçeklendi bizler haysiyet nedir dünyaya öğrettik. Son yüzyılımızda da öyle bir yanlışa düştük ki bilhassa Arap – Fars dilinden gelen kelimeleri atıp yerine türlü kelimeler uydurduk. Bu yapılanla eskiye dair olanı okuyamaz, anlayamaz olduk, tarihi öğrenemez olduk. Böyle olunca, geçmişi bilmeyen geleceğini tayin edemez, sözü gereği tarihi gerçekleri okuyamadık. Bu yüzden bizim geri kalmamızın sebepleri arasında en önemli sebep budur yani dilimizden kelime atma cür’etini göstermemizdir; oysa dile yemek, içmek kadar değer vermeli; onu küçük bir çocuğa bakar gibi beslemeli ve hakiki medeniyetimizi tekrardan canlandırmak için onu zenginleştirmeliyiz.

Dilimize önem verdiğimizde üzerimize bir güneş gibi parlayacaktır, aydınlıklar ve büyük gelişmeler o zaman vuku bulacaktır.

Selam ve Dua ile…

ESAT AYDOĞMUŞ

estt.loveme@windowslive.com